www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kêu gọi tự do báo chí, yêu cầu đài Chungha chấp thuận công tra mới với đài truyền hình NTD

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kêu gọi tự do báo chí, yêu cầu đài Chungha chấp thuận công tra mới với đài truyền hình NTD
Home > News > China
Chinese Call for Press Freedom, Urge Chunghwa to Renew NTD AP's Contract
2011-05-18 12:3417

Từ tháng 4 2011, nhiều điện thoại kêu gọi hảng Chunqhwa Taiwan gia hạng công tra truyền hình với NTD đông nam á, khán giả của NTD tại trung hoa đại lục hiện tại đang yêu cầu đài Chunghwa gia hạng công tra của NTD.

[Khán giả của NTD tai Shejiang]
“Là khán giả của NTD tôi ủng hộ NTD, nhất là đài có tiếng Hoa, truyền thông tại trung hoa đại lục là giả, NTD có tư tinh thần trách nhiệm đối với truyền thông rất cao, tại trung quốc, truyền thông quốc gia là không thật, nó chỉ là một dụng cụ tuyên truyền.”
NTD AP đã phát về á đông và đài Chunghwa từ 2007, vào tháng 4, Chunghwa tuyên bố không gia hạn công tra cho NTD vào tháng 8 sắp tới đây, cho rằng không đủ khả năng phát vì thay đổi dụng cụ.  Nhiều người phản đối, tin rằng hảng Chunghwa bị chế độ trung quốc đàn áp, chính phủ Taiwan là đầu tư chủ yếu trong hảng Chunghwa, có ý thương thiện giao thông với đại lục.

Tuy nhiên khán giả vẫn muốn Chunghwa duy trì dân chủ Taiwan.

[Khán giả của NTD tại Hubei]
“Taiwan đáng lẽ phải là dân chủ, đài Chunghwa nên gia hạng công tra với NTD, phải theo tiêu chuẩn quốc tế và tiêu của của Taiwan.”

Một khán giả tại miền tây trung quốc cho rằng Chunghwa nên theo Google khi nói về tự do tin tức, Google ra khỏi thị trường trung quốc từ năm 2019 là vì không muốn nằm dưới quyền kiểm soát của trung quốc.

[Khán giả của NTD, miền tây trung quốc]
“Là một công ty, Chunghwa nên noi gương của Google, thể theo nguyên lý tự do báo chí, mang nhiều tin tức cho công chúng, để cho công chúng tự mình quyết định.”

NTD AP đã trình lên bộ truyền thông của taiwan để điều tra nếu Chunghwa vi phạm luật.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-18/chinese-call-for-press-freedom-urge-chunghwa-to-renew-ntd-ap-s-contract.html