www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Dưa hấu bị nổ, thức ăn nhiểm độc tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Dưa hấu bị nổ, thức ăn nhiểm độc tại Trung Quốc
Home > News > China

Exploding Watermelons, Latest Food Scandal in China
2011-05-18 12:28241

 

Liu Mingsui, nông dân, hy vọng năm nay gặt mùa dưa hấu tốt, tuy nhiên dưa hấu của ông bị nổ.

Liu bắt đầu trồng dưa hấu năm nay, rằng các chuyên gia nông nghiệp địa phương bảo ông xịt thuốc hóa học để cho dưa hấu to hơn và ngọt hơn, nhưng dưa hấu của ông tự nhiên nổ tung khi chin, chỉ trong một buổi sáng, ông Liu phải bỏ đi 11,000 ký anh dưa hấu.

Nông dân vùng lân cận cũng phát hiện dưa hấu nổ, mặc dù một số dưa hấu còn tốt nhưng không bán được, sợ rằng sẽ nổ sau này.

Đây là loại thức ăn tại trung quốc muốn được lời nhiều và nhanh, một số người phản đối cho rằng rất tốt là dưa hấu bị nổ tại nông trại.

Chế độ trung quốc bắt đầu cho báo cáo vì dân chúng rất giận về những vụ thức ăn bị nhiễm độc mà bán ra thị trường.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-18/exploding-watermelons-latest-food-scandal-in-china.html