www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Phóng viên người Canada mất tích sau khi sang Syria sau 2 tuần

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Phóng viên người Canada mất tích sau khi sang Syria sau 2 tuần
Home > News > Middle East / Africa
Canadian Journalist Missing for Two Weeks After Heading for Syria
2011-05-18 06:4934

Một phóng viên Al Jazeera tên Dorothy Parvaz đến Syria vào 29 tháng 4 2011.
Từ đó cô mất tích.
Tại Canada Todd Barker rất lo lắng cho người hôn phu của mình vì không ai nghe tin tức của cô.
[Tod Barker]
“Chúng tôi không liên lạc với nhau đến nay là 2 tuần rồi, không nghe tin tức gì cả, Cô cũng không lien lạc với ai cả, từ bạn bè, đồng nghiệp, và chính tôi và gia đình của cô.”

Al Jazeera cho rằng họ nhận tin tức hỗn loạn về Dorothy.

Họ biết cô rời khỏi Doha để đi Damascus, nhưng Syria cho rằng họ đã đuổi cho qua Iran.

Dorothy có quyền công dân của Canada, Iran và Hoa Kỳ.

Ba của cô cho rằng tin tức cho biết cô có thể là đang ở tại Iran.

[Fred Parvas, ba của Dorothy]
Tôi chỉ nghe tin của con tôi 2 tuần qua, vào thứ bảy là nó mất tích, tôi rất quan tâm, tôi chỉ có một mình, sao đó tin cho biết là con tôi bị gửi sang Iran, tôi cảm thấy dễ thở hơn.”

Lãnh sự quán Syria tại Hoa Kỳ tuyên bố rằng Parvaz bị gửi sang Iran, tuy nhiên Tehran chưa chấp nhận là cô bị đưa sang Iran.

Hiện tại, một chiến dịch của bạn bè than nhân của Dorothy hy vọng cô bình an trở về.

Đến nay 13,000 người trên mạng lưới facebook tham gia.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_middleeast_africa/2011-05-18/canadian-journalist-missing-for-two-weeks-after-heading-for-syria.html