www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Bí mật chính quyền bồi thường vụ sửa bị nhiễm tại trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Bí mật chính quyền bồi thường vụ sửa bị nhiễm tại trung quốc
Home > News > China
“State Secret” Compensation Fund for Toxic Milk Victims in China
2011-05-19 10:5488

Tại trung quốc, hằng triệu đồng bồi thường cho các em bé bị sửa nhiễm độc với chân hóa học melamine 2 năm trước đây được giữ bí mật, tạp chí Oriental Outlook tại Shanghai báo cáo tuần này, hiện tại cha mẹ nạn nhân phải trả tiền y tế và muốn chính quyền trả lời.
[Zhao lianhai, người chống đối]
“Tiền bồi thường đâu?  Gia đình nào được giúp đở?  Không ai biết, chúng tôi muốn hỏi, chúng tôi tin rằng tiền này đã bị tham ô rồi.”

Vụ sửa bị nhiễm vào 2008 6 em bé chết và hơn 300,000 trẻ em bị bệnh thận, cùng năm đó, Hội Sửa Trung Quốc  thu được 1.1 tỉ đồng yuan, hơn 179 triệu,từ các hảng bồi thường, 80% là để trả y tế cho nạn nhân, 20% còn lại để trả chi phí cho hảng bảo hiểm y tế.

Một gia đình cho chúng tôi biết rằng gia đình nạn nhân không ai nghe về tiền bảo hiểm cả.

[Hu Chunhai, cha của nạn nhân]
“Tới nay tôi biết là không có bảo hiểm, không ai cho chúng tôi biết, tôi biết rất nhiều cha mẹ của nạn nhân mà thận bị bệnh, chúng tôi bàn với nhau, không ai biết gì cả”

Hiện tại số tiền bí mật này bị vạch trần ra, Zhao Lianhai muốn tiền phải trả cho nạn nhân.

[Zhao Lianhai, người chống đối]
“Họ phải để cho gia đình nạn nhân xin bồi thường là vì họ hứa rằng trẻ em sẽ được chữa miễn phí, phải giữ lời hứa này.”

Những người điều hành báo cho Oriental Outlook rằng đây là bí mật của chính quyền, một viên chức  bảo tạp chí đừng báo cáo về số tiền này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-19/-state-secret-compensation-fund-for-toxic-milk-victims-in-china.html