www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng Baidu bị kiện tại nữu ước vì đã giúp Trung Quốc theo dõi

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng Baidu bị kiện tại nữu ước vì đã giúp Trung Quốc theo dõi
Home > News > China
Baidu Sued in New York for Aiding Chinese Censorship
2011-05-19 10:5285
8 người trung quốc đang thưa hảng Baidu, mạng lưới để tìm, đây là hảng trung quốc thịnh hành nhất, và thưa chính quyền trung quốc, vi phạm quyền hiến pháp hoa kỳ, họ nói rằng hảng Baidu đang đồng lỏa với chính quyền trung quốc để ngăn chận quyền tự do dân chủ của họ tại Hoa Kỳ.

[Stephen Preziosi, luật sư]
“Có thể tìm các tài liệu trên mạng lưới, có thể tìm ra bất cứ tài liệu về ủng hộ dân chủ, baidu.com thì ém không cho thấy, kiễm soát người xem, và baidu là mật viên hai là vỏ bị của chính quyền trung quốc, đây là đồng lỏa, đây là đồng lỏa vi phạm Hiến Pháp thứ nhất của Hoa Kỳ, quyền tự do ngôn luận.”

Chế độ trung quốc nổi tiếng kiểm soát mạng lưới, phần lớn chủ yếu là tài liệu của sự thống trị của trung quốc, nạn nhân cho rằng Baidu bị thưa về chống dân chủ bằng cách kiểm soát tài liệu của mạng lưới tại Hoa Kỳ.

[Zhang Yuhong, nạn nhân]
“Baidu là một công ty ghi danh tại Hoa Kỳ thì phải tuân theo luật Hoa Kỳ, tuy nhiên chính quyền trung quốc và Baidu lại vi phạm quyền tự do ngôn luận.”

[Wang Tiancheng, nạn nhân]
“Mặc dù Baidu ở bên kia, nhưng nó không được tùy tiện làm bất cứ gì, nó không được vi phạm quyền lợi và tự do của người dân của quốc gia khác.”

Nạn nhân đòi bồi thường thiệt hại 16 triệu, hay 2 triệu cho mỗi một người, luật sư của người kiện cho rằng chính quyền trung quốc phải đáp ứng nếu không sẽ bị phán quyết.

Luật sự James Zimmerman tại Bắc Kinh cho Wall Street Journal rằng ông nghĩ rằg vụ kiện này sẽ bị xoá là vì Baidu có thể cho rằng nó là một công ty của trung quốc, nó phải theo luật của trung quốc.

Vụ kiện giữa Zhang và Baidu.com 11-3388, US District Court (tòa quận lỵ tại hoa kỳ) quận miền nam của nữu ước manhattan.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-19/baidu-sued-in-new-york-for-aiding-chinese-censorship.html