www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người tây tạng tha hương cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giam 300 tăng nhân tại Sichuan

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người tây tạng tha hương cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt giam 300 tăng nhân tại Sichuan
Home > News > China
Exiled Tibetans Claim CCP Detained 300 Monks in Sichuan
2011-05-24 10:39132

Nhóm tây tạng tha hương vào thứ hai 23 tháng 5 2011, thể theo nguồn tin, lực lượng an ninh của đảng cộng sản trung quốc bắt giam 300 tăng nhân trong chùa Kirti tại Aba tỉnh Sichuan, họ cho rằng đây là chiến dịch tầm nã của đảng cộng sản trung quốc sau khi một tăng nhân tự thiêu để kháng nghị.

Hai tăng nhân tha hương và một nhà văn người tây tạng cho rằng nguồn tin của họ cho rằng các tăng nhân bị bắt giam bị mang đi vào 21 tháng 4 2011, những người ủng hộ đến tu viện nhưng cảnh sát dung chó bắt và mang đi.
Trụ trì của tu viện Kirti là Kirti Rinpoche sống ở hải ngoại tại Dharamsla, Ấn Độ, ông cho rằng nguồn tin ở tu viện rất khẩn trương vì bị đảng cộng sản trung quốc đàn áp.
Trong khi chế độ mừng kỹ niệm 60 gọi là “khởi nghĩa hòa bình” cho tây tạng, tinh thần chống đảng cộng sản trung quốc gia tăng tại tây tạng, chế độ tầm nã và cưởng ép cải tạo để tiêu diệt ủng hộ đức Đạt Ma và diệt chính quyền tây tạng hải ngoại tại Ấn Độ.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-24/exiled-tibetans-claim-ccp-detained-300-monks-in-sichuan.html