www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Xuồng bị kẹt trên sông tại trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Xuồng bị kẹt trên sông tại trung quốc
Home > News > China
Boats Stranded in Drought-ridden Canals in China
2011-05-24 10:2969

Nạn hạn hán tại trung quốc khiến cho 1300 chiếc xuồng bị dính tại sông đào tại Shandong trung quốc.
Báo cáo cho rằng vào thứ 3 rằng chính quyền địa phương đang trồng cây để tạo mưa.

Cơn mưa nhỏ nhất từ 1961 tại vùng trung tâm và miền tây trung quốc, khiến cho nhiều sông bị cạn, giao thông trên sông đào bị giảm.

Vì mức nước thấp, sông đào và tàu hàng hóa xuất hiện tại Zaoshuang và Grand Canal, liên thông từ Bắc Kinh và Hangzhou.

[chủ tàu vô danh]
“Chúng tôi bị kẹt ở đây cả 6 ngày, tàu của chúng tôi đang chở cát.”

Trong khi mức nước hạ thấp, chỉ 300 chiếc tàu được phép đi ngang qua Zaozhuang.
Tàu mà nặng hơn 1500 tấn không được vào.
Báo cáo của bộ nông nghiệp Hubei rằng 5 tháng hạn hán làm cho 300,000 người và hơn 100,000 thú vật thiếu nước.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-24/boats-stranded-in-drought-ridden-canals-in-china.html