www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thủ tướng Taiwan kêu gọi hảng Chunghwa giữ công tra của NTD AP

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thủ tướng Taiwan kêu gọi hảng Chunghwa giữ công tra của NTD AP
Home > News > China
Taiwan Premier Urges Chunghwa to Continue Contract with NTD AP
2011-05-25 13:4385

Thủ tướng TaiwanWu Den yih kêu gọi hảng truyền thông to nhất tại Taiwan giữ công tra với truyền hình NTD AP, phát ngôn viên của NTD Theresa Chu tuyên bố vào ngày thứ 3.
Kêu gọi này xảy ra sau khi hảng Chunghwa Telecom từ chối không gia hạn công tra cho NTD AP, contra này hết hạn vào tháng 8 năm nay.
Từ khi quyết định này, lập pháp trong quốc nội lẫn quốc ngoài đã lên tiếng ủng hộ NTD, nhiều người muốn Chunghwa, một phần của hảng này là cho chính quyền trung quốc làm chủ để kiểm soát quyền tự do báo chí và dân chủ của Taiwan, NTD AP là truyền thông phát vào trung quốc mà không bị chính quyền trung quốc kiểm soát.
Chu nói rằng thủ tướng Wu xác nhận rằng Chunghwa bảo vệ quyền dân chủ của Taiwan trong buổi họp toàn bộ vào thứ 3, chủ tịch hảng Chunghwa, đại diện của hảng Taiwan hiện diện trong buổi họp này.
[Theresa Chu]
“Thủ tướng Wu quyết định 3 quyết định rõ ràng, trước hết NTD là đại biểu cho tự do ngôn luận, Chunghwa phải mở rộng không được kiểm soát truyền thông, bảo vệ dân chủ của một chính quyền độc lập, chúng ta có thể tin rằng thủ tướng Wu quyết định điều này.”
Chunghwa cho rằng kỹ thuật thay đổi không đủ bandwidth để phát cho NTD AP, vào thứ 3 thủ tướng Wu bảo hảng Chunghwa phải tiếp tục phát hình cho NTD, phải phát NTD qua một làng sống vệ tinh khác, nếu thật sự không đủ bandwidth thì Chunghwa phải mướn một vệ tinh khác và vẫn giữ công tra với NTD AP.
Quyết định này giúp cho truyền hình NTD tại Taiwan, ông Chủ muốn phải tiếp tục contra cho đến khi có một công tra mới.

Thủ tướng Wu nói với Chunghwa “Phải chuyển NTD AP qua một vệ tinh mới hay mướn một vê tinh khác để tiếp tục phát hình cho NTD AP.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-05-25/taiwan-premier-urges-chunghwa-to-continue-contract-with-ntd-ap.html