www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ trung quốc tiếp tục đàn áp sau cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn 22 năm qua

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ trung quốc tiếp tục đàn áp sau cuộc thảm sát sinh viên tại Thiên An Môn 22 năm qua
Home > News > China
Chinese Regime Continues Repression 22 Years after Tiananmen Massacre
2011-06-03 10:36250

Đã 22 năm qua từ khi chế độ trung quốc dã man đè bẹp vận động dân chủ tại Thiên An Môn, Đảng Cộng Sản Trung Quốc chưa từng nhận trách nhiệm cuộc tàn sát này trong khi chính nó mang võ lực tàn sát các sinh viên xuống đường đòi dân chủ ngày 4 tháng 6 năm 1989.

Đã hơn 2 thập niên qua, chế độ trung quốc vẫn tiếp tục đàn áp bắt im lặng, nhiều người tin rằng cuộc tầm nã gần đây của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bắt đầu vào tháng 2 năm nay, là cuộc đàn áp khắc nghiệt nhất từ khi cuộc tàn sát tại Thiên An Môn.

Hằng trăm có thể là hằng ngàn người chống đối đã bị chết trong cuộc thảm sát này, người hoa đều biết là 4 tháng 6.  Đa số các sinh viên đòi dân chủ và tự do chính trị, thể theo lãnh đạo của các sinh viên Tang Baiqiao  rằng người dân trung quốc vẫn hy vọng điều này.

[Tang Baiqiao]
“Hiện tại người dân trung quốc có quyền và trách nhiệm chống bạo chúa, họ không cho phép Đảng Cộng Sản Trung Quốc tự ý khống chế họ nữa, người hoa, không kể là sắc dân, tuổi tác hay tín ngưỡng họ muốn chấm dứt độc tài, để trung quốc hồi phục lại nền văn minh.

Nhiều người nghi ngờ rằng chế độ trung quốc không chú ý điều này, các nhóm nhân quyền trung quốc cho rằng chế độ trung quốc không bảo vệ quyền lợi của người dân từ lâu bao nhiêu năm rồi, đây là một cuộc đàn áp khắc nghiệt nhất từ khi cuộc thảm sát Thiên An Môn.

Nhóm nhân quyền tại Hoa Kỳ tin rằng chế độ trung quốc vẫn không đáp ứng với nỗi đau khổ của người dân trung quốc, Sophie Richardson chủ tịch nhân quyền tại á châu tuyên bố trên mạng lưới rằng nổ lực của chế độ trung quốc là làm im lặng những ai chống đối.

Trong khi người dân trung quốc cho rằng cuộc thảm sát tại Thiên An Môn không được xảy ra tại trung hoa đại lục, ngày tưởng niệm năm thứ 22 là được tổ chức tại Hồng Kông và Taiwain.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-03/chinese-regime-continues-repression-22-years-after-tiananmen-massacre.html