www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Trung quốc chống quyết nghị của Hội Đồng Quốc Tế lên án Syria

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Trung quốc chống quyết nghị của Hội Đồng Quốc Tế lên án Syria
Home > News > China
China Says No to UN Draft Resolution Condemning Syria
2011-06-03 10:19103

 

Chính quyền trung quốc lên tiếng chống lại Hội Đồng Quốc Tế kêu gọi Hội Đồng An Ninh Quốc Tế lên án chính quyền Syria, quyết nghị lên án Syria đàn áp công kích người dân Syria vào tháng 3 khi người dân bắt đầu nổi lên kháng nghị.

Quyết nghị do Anh, Pháp, Đức và Portugal trình cho hội đồng 15 quốc gia vào tuần qua.

Nhóm theo dõi nhân quyền cho rằng lực lượn an ninh của Syria đã giết hơn 800 thường dân, còn nhiều nhân chứng bị tra tấp đàn áp.

[Nadim Houry, Nhóm theo dõi nhân quyền]
“Chuyện xảy ra tại Syria là một chiến dịch có hệ thống do chính quyền Syria tổ chức để đè bẹp vận động kháng nghị bắt đầu từ giữa tháng 3 2011, chính là chính quyền gây chiến với người dân của mình.”

Tuy nhiên Hội Đồng  Quốc Tế bác bỏ Nga và Trung Quốc quan tâm về quyết nghị này, Trung Quốc cho rằng cộng đồng quốc tế không được can thiệp vào vấn đề nội bộ của Syria.

Edward Friedman chuyên gia về khoa học chính trị trung quốc cho rằng chế độ trung quốc sợ rằng các quốc gia khác cũng theo đó mà lên án Đảng Cộng Sản cũng vi phạm nhân quyền đối với người dân trung quốc.

[Edward Friedman, Đại Học Wisconsin-Madison]
“Chế độ của Đảng Cộng Sản Trung Quốc là một chính quyền độc tại nhất định là nó không muốn lien hệ với bất cứ việc lên án độc tài mà chính nó cũng là độc tài đối với trung quốc.”

Một số chuyên gia cho rằng Trung Quốc đói về năng lượng cho nên nó có thể tìm cách thương mại với trung đông quốc gia như là Syria, muốn làm đồng minh và làm khách hàng.