www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thời báo Apply Daily: Dụng cụ gián điệp của Trung Quốc trong xe của Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thời báo Apply Daily: Dụng cụ gián điệp của Trung Quốc trong xe của Hồng Kông
Home > News > China
Chinese Spy Device in Hong Kong Cars: Apple Daily
2011-06-14 09:37197

Các viên chức Trung Quốc có thể nghe du khách đàm thoại tại Hồng Kông, họ xử dụng một dụng cụ đặt trong hằng ngàn hằng ngàn xe thể theo thời báo Hồng Kông Apply Daily.

Viên chức tại Shenzhen đã đặt “dụng cụ kiểm soát” trên bản tên của xe của Trung Quốc và Hồng Kông từ 2007, các dụng cụ này kiểm soát các xe đi ngang qua ranh giới , tuy nhiên thời báo Apple Daily cho rằng các dụng cụ này có khả năng nhiều hơn nữa, thực sự các chuyên gia đã trắc định các dụng cụ này là để theo dõi và có thể phát sóng xa cho đến 12 dậm.

Daily Apple cho rằng người buôn lậu tình nghi các dụng cụ này trước nhất, nghĩ rằng hơi lạ là các mật vụ tại ranh giới có thể trắc định các xe buôn lậu rất chính xác.

Viên chức chính quyền chối khi Apple Daily hỏi, nhưng sự tình này khiến cho du khác bất ổn, nhất là các thương gia tư nhân khi di chuyển giữa Hồng Kông và Trung Hoa Đại Lục.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-14/chinese-spy-device-in-hong-kong-cars-apple-daily.html