www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ trung quốc không giảm được nạn lạm phát

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ trung quốc không giảm được nạn lạm phát
Home > News > China
Chinese Regime Fails to Bring Down Inflation
2011-06-03 10:1560

Truyền thông quốc gia trung quốc báo rằng nạn lạm phát có thể tệ hơn vào tháng 5 là vì nạn hạn hán dọc theo song hằng, cho nên giá thức ăn gia tăng.

Giá của một số rau cải gia tăng cao hơn 10% trong tuần qua thể theo thống kê, giá cải bắp tăng 23 phần trăm, cải bắp là món ăn rất thường của người Hoa.

Cũng đúng như các chuyên gia tây phương đã dự đoán rằng nửa năm nay sẽ là thử thách cho chính quyền trung quốc tìm cách giảm lạm phát.

Họ còn hạn chế số tiền cho nhà băng cho các hảng mượn, vì giá địa ốc thấp cho nên tiền mượn cũng bị ảnh hưởng, nhiều người tin rằng đây là sự nổi phồng bông bóng.

Mặc dù kinh tế trung quốc bắt đầu chậm lại lạm phát vẫn xảy ra, các xưởng bắt đầu giảm chế tạo, xe bán cũng chậm và Goldman Sachs thông báo giảm phát triển.

Một số người đầu tư trên quốc tế cảm thấy không ổn với khẩu phần chứng khoán của trung quốc, sợ rằng chính quyền trung quốc sẽ xiết chặt chính sách hơn nữa.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-03/chinese-regime-fails-to-bring-down-inflation.html