www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
NTD AP tại Á Châu đã ký công tra với hảng Chunghwa

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

NTD AP tại Á Châu đã ký công tra với hảng Chunghwa
Home > News > China
Press Freedom Victory: NTD AP to Sign Satellite Contract with Chunghwa
2011-06-24 10:282

 

Vào ngày thứ 4, NTD AP tại Taiwan tuyên bố bước cuối cùng được phát vệ tinh trong tương lai, ký ước với đài Chungwa Telecom để phát trên vệ tinh ST-2 bắt đầu vào tháng 8, 2011.

Chungwa trước đây từ chối không gia hạn công tra với NTD AP, rằng vệ tinh mới nhất không đủ phát song, sau 2 tháng thương lượng, chính quyền Taiwan đã can thiệp, sau đó Chunghwa quyết định gia hạn công tra phát vệ tinh cho NTD AP.

[Theresa Chu, NTD AP phát ngôn viên]
“Sau khi các đảng chính trị tạo điều kiện thuận lợi, chúng tôi phát hiện sự thật là vệ tinh có đủ khả năng phát sóng, chúng tôi xác nhận rằng công tra sẽ ký xong vào 29 tháng 6 2011.

Quyết định này làm cho nhiều người hài lòng.

[Rupert Hammond-Chambers, chủ tịch hội đồng thương mại Hoa Kỳ-Taiwan]
“Tôi nghĩ rằng chính quyền Taiwan đã đóng vai trò bảo thủ, khuyến khích Chunghwa Telecom làm việc cho đúng.”

NTD AP đã mướn vệ tinh ST-1 của Chunghwa để phát về các vùng trung quốc trong đó có cả trung hoa đại lục từ 2007, nhiều người tin rằng quyết định đầu tiên của Chunghwa rằng không muốn gia hạn công tra vì bị chế độ Trung Quốc đàn án, chương trình của NTD gồm có các tài liệu không bị kiểm soát về nhân quyền và dân chủ.

Chủ bút Zhang Tianliang nói rằng quyết định của Chunghwa rất quan trọng cho cộng hòa Trung Quốc.

[Giáo sư Zhang Tianliang]
“Đây là một khuyến khích cho mọi người trên thế giới để đạt nhân quyền và dân chủ, Trung Quốc là trung tâm to nhất về vi phạm nhân quyền trên thế giới, phát tin tức không bị kiểm soát về đến được Trung Quốc là một khích lệ to lớn cho người dân ở đó, Chunghwa quyết định rất đúng.”

NTD AP phát ngôn viên cô Theresa Cho cho rằng trong hiện tại công tra đã ký rồi, NTD AP sẽ tiếp tục được chính quyền Taiwan bảo vệ, để bảo đảm tin tức được phát, và Chunghwa không bị chế độ Trung Quốc can nhiễu.

 

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-06-24/press-freedom-victory-ntd-ap-to-sign-satellite-contract-with-chunghwa-.html