www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các viên chức kỹ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức kỹ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng Sản Trung Quốc
Home > News > China
Chinese Communist Party Officials Mark Party's 90th Anniversary
2011-07-01 10:2831

 

Hôm nay, Đảng Cộng Sản Trung Quốc mừng kỹ niệm 90 năm thành lập từ 1921, lực lượng cảnh sát có mặt từ Bắc Kinh cho đến Thiên An Môn.

Trước các viên chức của đảng vào ngày thứ 6, chủ tịch Hu Jintao kêu gọi duy trì ổn định.

Chính quyền trung quốc lo lắng quyền lực của đảng sẽ bị thách thức vì xã hội bất ổn, mấy tháng trước ngày kỹ niệm chính quyền tầm nã những người phản đối và chống đối.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-01/chinese-communist-party-officials-mark-party-s-90th-anniversary.html