www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ảnh hưởng của Đảng Cộng Sản Trung  Quốc tại Hồng Kông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Ảnh hưởng của Đảng Cộng Sản Trung  Quốc tại Hồng Kông
Home > News > China
Hong Kong Arrests Highlight CCP Influence
2011-07-06 09:33118

1 tháng 7 2011, là ngày kháng nghị tại Hồng Kông chưa từng xảy ra trong vài năm mới đây.  Sau đây cuộc kháng nghị từng nhóm đứng trên đường phố xuốt đêm tại trung tâm Hồng Kông và Wan Chai.

Sau 11 giờ đêm khoảng 1000 cảnh sát để giải tán những người kháng nghị, sau đó họ bắt 200 người.

Trong số người bị bắt là lập pháp viên Albert Chan, ông nói rằng cảnh sát đã xịt nước ớt cay vào mắt của ông.

Một phóng viên từ NTD hồng kông cũng bị bắt khi cảnh sát lầm rằng cô là người kháng nghị.  NTD hồng kông gửi điện fax nhận diện cho Cai Wenwen với cảnh, tuy nhiên họ giữ cô tới 10 tiếng đồng hồ, còn bị lấy dấu tay.

Hội phóng viên Hồng Kông chê trách cảnh sát xử lý như thế.

[Yin-Ting Mak, chủ tịch hội phóng viên hồng kông]
“Cô không có giấy nhận diện, sau đó hảng của cô gửi điện FAX nhận diện choc ho, tôi nghĩ rằng đó cũng đủ để nhận diện cho phóng viên này.”

Một ngày trước khi cuộc kháng nghị, Quân Đội Giải Phóng Nhân Dân đã đàn áp trên đường phố hồng kông.  Cai Yongmei, chủ bút tạp chí Hồng Kông, tin rằng cuộc đàn áp này và bắt giữ phóng viên thể hiện là ảnh hưởng của chế độ trung quốc tại Hồng Kông.

[Cai Yongmei, chủ bút tạp chí Open]
“Tôi tin rằmg Bắc Kinh đang áp lực cảnh sát hồng kông.  Văn phòng liên lạc và tầm nã thể hiện là Hồng Kông có đàn áp nhân quyền và tự do.”

Hội Nhân quyền tự do US Freedom House cho rằng Hồng Kông tự do có một phần thôi, Bắc Kinh kiễm soát  dân chủ của Hồng Kông.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-06/hong-kong-arrests-highlight-ccp-influence.html