www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tin đồn Jiang Zemin – Giang Trạch Dân đã chết, tuy nhiên truyền thông Trung Quốc cho rằng Giang vẫn còn sống

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tin đồn Jiang Zemin – Giang Trạch Dân đã chết, tuy nhiên truyền thông Trung Quốc cho rằng Giang vẫn còn sống
Home > News > China
Amid Death Rumors, Chinese Media Says Jiang Zemin Still Alive
2011-07-07 09:24190


Kiểm soát mạng lưới trung quốc bắt đầu ngăn chận bất cứ ai tìm chữ “giang trạch dân”, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

Các mạng lưới và blog mạng lưới và truyền thong Hồng Kông tuyên bố Giang chết hay gần chết.  Giang, 84 tuổi, không đến dự lễ kỹ niệm 90 năm thành lập của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, nên mới có tin đồn về sức khoẽ của Giang.

Thời báo quốc gia trung quốc, Xinhua, tuyên bố vào thứ năm rằng Giang thực sự còn sống.  Trong môi trường mà truyền thông bị kiểm soát, cho nên rất khó xác nhận tin tức độc lập.

Măc dù Giang đã xuống chức vào 2003, Giang vẫn còn là đầu đảng của một bè lủ trong một Đảng bí mật nắm quyền và địa vị.

Trong lúc nắm quyền, Giang đã ra một chiến dịch đàn áp người dân Trung Quốc trong thập niên qua: đó là cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện lâm linh.

Giang ra một chiến dịch chống Pháp Luân Công, cho đến nay vẫn còn tiếp tục, hằng trăm hằng ngàn người đã bị bỏ vào tù lao động.  Tài liệu chứng minh là có ít nhất 3,400 học viên Pháp Luân Công đã bị giết chết và bị tra tấn cho đến chết, tuy nhiên con số còn cao hơn nữa.  Giả sử Giang mà chết đi sẽ mang ảnh hưởng gì cho cuộc bức hại này thì chưa rõ.
 
http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-07/amid-death-rumors-chinese-media-says-jiang-zemin-still-alive.html