www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng Cisco hỗ trợ chính quyền thành phố trung quốc theo dõi người dân

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng Cisco hỗ trợ chính quyền thành phố trung quốc theo dõi người dân
Home > News > China
Cisco May Help Chinese City Monitor Citizens
2011-07-07 09:0998

Hảng điện toán networking Cisco có thể giúp chế độ trung quốc theo dõi người dân và những ai chống đối chính trị tại trung quốc.

Trong 2 tuần cho đến 3 năm tới, thành phố Chongquing sẽ đặt một hệ thống theo dõi rất phức tạp trong đó có cả máy ảnh thu hình.  Dự án này với danh hiệu là “An ninh cho Chongquing”.  Thể theo Wall Street Journal, Cisco có thể sẽ cung cấp dụng cụ này.

Các nhóm nhân quyền quan tâm rằng hệ thống máy ảnh sẽ dung làm dụng cụ để đàn áp nhân quyền và đàn áp chính trị.  Nghiên cứu viên trong ân xá quốc tế Corinna-Barbara Francis cho biết rằng có bằng cớ là các viên chức trung quốc dùng máy ảnh thu hình để theo dõi nhầm “tầm nã và kết án các hoạt động không hẵn là tù tội.”

Cisco, Mari Chandler cho rằng trong bài đăng trên mạng  lưới rằng họ không cung cấp dụng cụ cho Đảng Cộng Sản Trung Quốc để đàn áp nhân quyền.


Sau cuộc thảm sát tại Thiên An Môn 1989, chính quyền Hoa Kỳ cấm không cho các hảng xuất cảng những dụng cụ kiểm soát tội phạm, như là dụng cụ lấy tay ấn đến trung quốc.  Tuy nhiên giới hạn này không áp dụng cho dụng cụ khác như là máy ảnh thu hình an ninh.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-07/cisco-may-help-chinese-city-monitor-citizens.html