www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các viên chức trung quốc gia tăng giá xuất tiền lời để giải quyết nạn lạm phát

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các viên chức trung quốc gia tăng giá xuất tiền lời để giải quyết nạn lạm phát
Home > News > China
Chinese Authorities Raise Interest Rates to Fight Inflation
2011-07-08 09:2053

Tuần này các viên chức trung quốc lại gia tăng giá xuất tiền lời một lần nữa.

Nhà băng trung ương tuyên bố vào ngày thứ 4 rằng giá xuất tiền lời cho tiền lời mượn một năm sẽ tăng 25 chấm – là 6.56% - bắt đầu vào ngày thứ 5.  Hơn nữa giá xuất của tiền bỏ nhà bang cũng sẽ tăng đến 3.5%.

Các chính sách này là để giảm số lượng tiền mặt đang trong thị trường, đây là cách để giảm nạn lạm phát tại trung quốc.

Số giá xuất gia tăng vào tháng 5 là 5.5%, cao 34 tháng.  Họ sẽ tuyên bố con số giá xuất vào tháng 6 tuần sau.  Nhiều chuyên gia tin rằng số giá xuất có thể tăng đến 6%.  Đây la vì thức ăn gia tăng sau khi nạn lụt xảy ra hại mùa màng vào mùa xuân năm nay tại trung quốc.

Một số kinh tế gia tin rằng mặc dù giá xuất tiền lời gia tăng cũng giúp giảm nạn lạm phát, các viên chức trung quốc đang ra những chính xách kinh tế khác khiến cho nạn lạm phát tệ hơn nữa.

[Jia Sen, kinh tế gia]
“Rắc rối to nhất là họ cứ tiếp tục in tiền thêm, khiến cho số tiền đang lưu hành trong xã hội gia tăng.  Đây là cội rễ của cái nạn này.  Họ không cải tổ tài chính và chính sách tiền lệ toàn bộ.  Khi họ cải tổ một điều thì lại mất điều khác.”

Giá tiền lời gia tăng có thể gia tăng chi phí có các chính quyền địa phương , số tiến này tổng cộng là tiền nợ thiếu trong quốc gia, là 1.6 tỉ đồng đô.  Đó là vì một số chính quyền địa phương cần mượn thêm tiền để trả nơ, trên số tiền lời cao hơn.

Mặc dù các hảng xưởng sản xuất chậm lại trong năm nay, cơ quan Tiền Lệ Quốc Tế vẫn tuyên bố trung quốc phát triển 9.3%.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-08/chinese-authorities-raise-interest-rates-to-fight-inflation.html