www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tình hình biện hộ cho nhân quyền ngày càng tệ tại trung quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tình hình biện hộ cho nhân quyền ngày càng tệ tại trung quốc
Home > News > China
Conditions for China's Rights Defenders Worsens: Hearing
2011-07-15 09:24152

Các viên chức trong quốc hội Âu Châu quan tâm về tình hình biện hộ tại trung quốc.

Các chuyên gia báo cáo cho một hội đồng nhân quyền của quốc hội âu châu vào thứ hai rằng  các luật sự nhân quyền trung quốc ngày càng bị khó khan trong việc làm biện hộ.  Đây là vì chế độ trung quốc giới hạn quyền làm việc của họ một cách bất hợp pháp.

[Graham Watson, viên chức hội đồng quốc hội Âu Châu]
“Đối với chúng tôi nhất là các luật sự nhân quyền bị bức hại, họ chỉ làm việc của họ, quả thật là tin tiện, đây là phá hoại xã hội là vì nó phá hoại luật pháp.”

Pan Jiawei từ nhóm luật sự nhân quyền tại hồng kông lên tiếng trong buổi họp vào thứ 2.

Ông cho rằng, các luật sư nhân quyền ngoài bị mất tích hay bị giam trong nhà, chế độ trung quốc dung các thủ đoạn khác để không cho họ làm việc của họ.

Một trong những trường hợp là họa sĩ Ai Weiwei.

[Pan Jiawei]
“Luật sư của ông Weiwei là Liu Xiaoyuan hiện tại đang bị khó khăn lấy giấy phép luật sư, khi họ biện hộ nhiều trường hợp nhân quyền là họ sẽ bị vấn đề này, điều quan tâm chúng tôi nghĩ rằng chính quyền trung quốc đang dùng thủ đoạn này để tầm nã các luật sư nhân quyền.

Xia Yiyang là hội viên của hội luật pháp nhân quyền căn cứ tại Hoa Kỳ, ông tin rằng tình hình hiện tại tại trung quốc là vì chế độ cộng sản bức hại Pháp Luân Công từ 12 năm qua.

Trong 1999 chế độ trung quốc là một chiến dịch toàn quốc để tiêu diệt Pháp Luân Công, chiến dịch này vẫn còn tồn tại cho đến nay.

[Xia Yiyang, chủ tịch cục bộ nghiên cứu và chính sách, hội pháp luật nhân quyền]
“Chế độ trung quốc thiết lập một hệ thống phá hoại hệ thống luật pháp của chính mình, đây là cố ý có hệ thống.  Đây không những chỉ nhầm bức hại Pháp Luân Công mà còn dùng chính thủ đoạn này để bức hại những người khác như là những người chống đối, luật sư và họa sĩ.”

Trong buổi họp, Pan kêu gọi Hội Đồng Âu Châu chú ý về tình trạng của các luật sư nhân quyền tại trung quốc.

[Pan Jiawei, luật sư nhân quyền]
“Ai ở trung quốc  mà muốn tìm luật sư biện hộ là không có hy vọng, là vì các luật sư này không còn giúp họ được mà lại trở thành nạn nhân.”