www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ trung quốc chỉ trích buổi họp giữa ông Obama và Đức Lạt Ma

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ trung quốc chỉ trích buổi họp giữa ông Obama và Đức Lạt Ma
Home > News > China
Chinese Regime Condemns Obama-Dalai Lama Meeting
2011-07-18 10:4116

Mặc dù chế độ Trung Quốc phản đối dữ dội, vào thứ 7, tổng thống Hoa Kỳ Obama chào đón Đức Lạ Ma, lãnh Tây Tạng tha hương, đến Tòa Bạch Ốc.

Trong một bài văn từ Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, chế độ Trung Quốc cảnh cáo Hoa Kỳ không được can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc, đây là một chiến thuật thường xử dụng để làm im lặng những ai chỉ trích thành tích vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh.

Vào chủ nhậg, phát ngôn viên của ngoại giao trung quốc Ma Zhaoxu tuyên bố rằng “Hoa Kỳ làm như thế là can nhiễu nghiêm trọng chuyện riêng tư nội bộ của trung quốc, tổn hại tự ái của người trung quốc, tổn thất tình ban giao giữa Sino-American (hoa kỳ và trung quốc).

Chế độ trung quốc chống đối kịch liệt bất cứ lãnh đạo quốc tế nào gặp mặt họp với Đức Lạt Ma.

Mặc dù trung quốc phản đối kịch liệt, ông Obama với Đức Lạt Ma trong một buổi họp riêng đến 45 phút, đề tài về sự quan trọng trong việc đảm bảo nhân quyền cho người Tây Tạng.

Thể theo tuyên bố của Tòa Bạch Ốc, ông Obama và Đức Lạt Ma nhận thức rằng Tây Tạng là một bộ phận của trung quốc.

Buổi họp trong tuần qua là lần thứ nhì ông Obama gặp Đức Lạt Ma.

Đây là lần thứ 11 mà Đức Lạt Ma đến Washington DC vào tuần qua.  Ông diễn văn trước US Capitol trong ngày sinh nhật  của ông, hằng ngàn tín đồ Phật Giáo có mặt.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-18/chinese-regime-condemns-obama-dalai-lama-meeting.html