www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
11 người bị bắt tù vì tham gia nổi loạn tại Xingtang

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

11 người bị bắt tù vì tham gia nổi loạn tại Xingtang
Home > News > China
Eleven Sentenced to Prison for Participating in Xintang Riots
2011-07-18 10:355

11 người bị bắt tù vì tham gia nổi loạn tại một thành phố tại tỉnh Guangdong vào tháng 6.

Truyền thong Xinhua tại trung quốc vào thứ 7 (7/16/2011) báo cáo rằng 5 người đã bị bắt vào thứ 5 bị án từ 18 tháng cho đến 6 năm.

Tháng vừa qua toà đã phán 6 người bị tù từ 9 tháng cho đến 3 ½ năm.

Cuộc nổi loại xãy ra vào tháng 6 tại Xingtang, sau đó tin tức cho biết cảnh sát địa phương giết 1 người bán hang và bắt người vợ đang có thai.

Chuyện này khiến cho những người gặt hái chống chính quyền.  Xe bị đốt, cá nhà buôn bị pháp, còn bị liệng đá.

Thường thì tại trung quốc người gặt hái không nổi loạn, nhưng vì sự cách biệt về tiền của khiến cho họ tức giận nổi loạn tại Xintang.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-18/eleven-sentenced-to-prison-for-participating-in-xintang-riots.html