www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nổi loạn tại Syria

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nổi loạn tại Syria
Home > News > Middle East / AfricaAssad's
Heavy Foot Tramples Syrian Protesters
2011-07-18 08:4721

 
Đoạn phim không chuyên nghiệp này cho thấy là những người biểu tình tại thủ phủ Damascus, Syria, bị bắn.

Vào thứ 6 một lực lượng an ninh áp lực những người biểu tình chống chính phủ trên toàn quốc.

Các cuộc biểu tình là to nhất trong 4 tháng nổi loạn đòi dân chủ đã làm cho hằng trăm hằng tram người chết và làm lung lay quyền thống trị của tổng thống Bashar al-Assad.

Trong tuần qua, hằng chục hằng chục lính bỏ hàng ngũ quân đội tham gia lực lượng chống đối.

Trong đoạn phim này, do mạng lưới cộng đồng đăng lên, những người chống đối dường như đang nhảy la tại thành phố Albu Kamal.

Đây là một phần của làn sóng chống đối trên toàn quốc vào thứ 6.

Đồng thời, bộ phận chống đối đã bầu một hội đồng quốc gia để đại diện và thách thức chính quyền Basha.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_middleeast_africa/2011-07-18/assad-s-heavy-foot-tramples-syrian-protesters.html