www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Pháp Luân Công an hòa chống 12 năm bị đảng cộng sản bức hại

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Pháp Luân Công an hòa chống 12 năm bị đảng cộng sản bức hại
Home > News > China
Falun Gong's 12-year Peaceful Resistance to the CCP's Persecution
2011-07-20 10:24189

12 năm qua sau khi đảng cộng sản trung quốc ra chiến dịch dã man càn quét tiêu diệt Pháp Luân Công, các học viên Pháp Luân Công là đang hy vọng.  Vào thứ 6 qua là ngày tưởng niệm 20 tháng 7 1999, ngày mà cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu, 2000 học viên thấp nến tưởng niệm tại Washington DC.

Đối với một nạn nhân đang còn sống mà đã kinh nghiệm tra tấn, bà đang thấp nến tưởng niệm cho những học viên mà đã bị giết chết trong cuộc bức hại này.

[Zhang Lianying, học viên]
“Chồng tôi và tôi biết hơn 20 học viên, một số là bạn than, một số là láng giềng.  Một số đã bị đánh chết sau khi bị bắt 4 ngày.  Chúng tôi ra được hải ngoại để nói cho nhiều người hơn nữa, kêu gọi mọi người đứng lên và ngăn chận cuộc bức hại này tại trung quốc.”

Pháp Luân Công là môn tu luyện tâm linh, với 5 bài công pháp, và nguyên lý giảng dạy căn cứ vào Chân Thiện Nhẫn, đã được truyền vào 1992 và sau đó được truyền xa rộng.  Vào 20 tháng 7 1999, chủ tịch đảng cộng sản trung quốc là Giang Trạch Dân đã ra một chiến dịch để tiêu diệt Pháp Luân Công.

[Erping Zhang, phát ngôn viên của trung tâm tin tức Pháp Luân Công]
“Khi Giang Trạch Dân bắt đầu cuộc bức hại vào 1999, Giang đã làm bất hợp pháp.  Thực tế cuộc bức hại Pháp Luân Công là phản hiến pháp của trung quốc, rằng người dân có quyền tự do tôn giáo và tự do lương tâm.”

Tại Taiwan, dân địa phương can đảm đứng giữa đám mưa vào tối chủ nhật để tưởng niệm hơn 2000 học viên đã bị chế độ trung quốc giết chết vì niềm tin của họ.

[Chan-Hsing Wang, luật sự người Taiwan]
“Tôi tin rằng người tốt phải được đối xử tốt, không được đối xử bất nhân như ở trung quốc, nơi mà chế độ trung quốc tướt đi quyền sống và tự do.”

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-20/falun-gong-s-12-year-peaceful-resistance-to-the-ccp-s-persecution.html