www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Viên chức trung quốc Xi Jinping thề chiến đấu với những ai chống đối tại Tây Tạng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Viên chức trung quốc Xi Jinping thề chiến đấu với những ai chống đối tại Tây Tạng
Home > News > China
Chinese Leader Xi Jinping Vows to Fight "Separatists" in Tibet
2011-07-21 08:4610

Viên chức cao chấp Xi Jinping cảnh cáo náo loạn tại Tây Tạng, vào thứ 3 tại Lhasa trong ngày kỹ niệm 60 năm thành lập sự cai trị của đảng cộng sản tại Tây Tạng.

Xi cho rằng đảng sẽ “đập phá bất cứ kế hoạch nào mà tạo hổn loại tại Tây Tạng và gây náo loạn cho sự thống nhất của đại lục.”  Xi còn nói rằng đảng sẽ “chiến đấu chống bất cứ hoạt động nào mà do nhóm Đạt Ma tạo ra.

Xi Jinping đang chờ để thay thế Hu Jintao chủ tịch của đảng cộng sản trung quốc vào năm sau.  Xi tuyên bố trong các diễn văn do đảng tổ chức, chính quyền trung quốc rất quan tâm sự náo loạn của các sắc dân.

Vào thứ 4, Xi tuyên bố cho các hoà thượng trong chùa Jokhang, rằng phải “tuân lệnh của đảng”, các hòa thượng tại chùa mà đã xuống đường chống đối trước mặt các phóng viên ngoại quốc vào 2008.

Người tây tạng cho rằng văn hóa, ngôn ngữ và tôn giáo của họ đã bị đảng cộng sản trung quốc đàn áp. Kinh tế không công bằng giữa người Hán và Tây Tạng tạo căng thẳng.

An ninh tại tây tạng gia tăng trước ngày kỹ niệm, sự đi lại trong vùng đã đống cho đến cuối tháng 7 2011, không cho các du khách ngoại quốc đến viếng, đến cả du khách trung quốc cũng thế.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-21/chinese-leader-xi-jinping-vows-to-fight-separatists-in-tibet.html