www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Đảng cộng sản trung quốc gia tăng an ninh tại Tây Tạng trong ngày kỹ niệm cai trị của Đảng Cộng Sản

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Đảng cộng sản trung quốc gia tăng an ninh tại Tây Tạng trong ngày kỹ niệm cai trị của Đảng Cộng Sản
Home > News > China
CCP Imposes Tight Security in Tibet During Anniversary Celebrations
2011-07-21 08:4312

Các lãnh đạo trung quốc cho rằng tổ chức kỹ niệm 60 năm cai trị của đảng cộng sản là nên tổ chức, tây tạng ngày càng thịnh vượng nếu người tây tạng không đòi “giải phóng”.  Tuy nhiên ngày kỹ niệm này chỉ là giới hạn cho đảng cộng sản.

Nhóm tây tạng tha hương cho rằng người tại tây tạng bị ra lệnh là không được tham gia, quân đội cộng sản canh gát thủ đô Lhasa rất chặt chẽ.

[Dawa Tsering, phát ngôn viên cho chính quyền tây tạng tha hương]
“Nhiều truyền thông diễn tả Lhasa là thành phố kinh hoàng là vì lực lượng quân sự của đảng cộng sản khắp nơi.  Nhiều chùa thiên như Jokhang bị bắn, đường phố bị quân lính và công an thường phục canh gát.  Các hòa thượng bị ra lệnh phải ở trong chùa.  Du khách không được viếng.”

Chính quyền tây tạng hải ngoại tại Ấn Độ cho rằng thực tế của Lhasa is khác hẳn những gì chê độ trung quốc tìm cách dự đoán.

[Kelsang Gyaltsen, lực lượng đặc biệt, chính quyền tây tạng hải ngoại]
“Người tây tạng nói rằng họ phải vui mừng sau khi đảng cộng sản trung quốc giải quốc tây tạng, tuy nhiên hãy nghĩ xem, toàn bộ Lhasa, toàn bộ tây tạng đầy cảnh sát trung quốc, bắn tỉa khắp nơi tại Lhasa.  Năm dưới sự kiểm soát quân lực chặt chẽ như thế, tuyệt đối bầu không khí không vui hay tổ chức.

Không giống như thông tin của chế độ trung quốc, chính quyền tây tạng hải ngoài cho rằng người tây tạng đang bị thống khổ dưới sự cai trị của cộng sản.

[Dawa Tsering, phát ngôn viên cho chính quyền tây tạng hải ngoại]
“Nhất là giữa 1959 đến 1979, đây là lịch sử đen tối nhất của tây tạng, người tây tạng bị lệ thuộc và là nông nô của đảng cộng sản trung quốc.”

Chế độ trung quốc đã từ lâu đặt lực lượng quân lực để chiến đấu với những ai chống đối, cấm phật giáo tây tạng không được tôn thờ Đạt La Đạt Ma tha hương làm lãnh đạo, chế độ trung quốc cho rằng Đạt Ma là người lãnh đạo nhóm chống đối, Đạt Ma không hề thừa nhận điều này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-21/ccp-imposes-tight-security-in-tibet-during-anniversary-celebrations.html