www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ trung quốc đồng ý với tiêu chuẫn của Đông Nam Hải

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ trung quốc đồng ý với tiêu chuẫn của Đông Nam Hải
Home > News > China
Chinese Regime Says Yes to South China Sea Guidelines
2011-07-21 08:411

Một viên chức cựu trung quốc tuyên bố vào thứ 4 rằng trung quốc đồng ý với tiêu chuẫn dự định để giải quyết bất đồng ý kiến tại Đông Nam Hải.  Trong hội nghị ASEAN tại Bali, Indonesia, đã đạt được thỏa thuận.

[Pham Quang Vinh, phó bộ trưởng bộ ngoại giao]
“Đây là bước đầu quan trọng để chúng ta cùng giao thông với nhau, để giao thông và phối hợp nhằm cải tiến hòa bình và tạo ổn định cho vùng này.”

Hiệp ước gọi là DOC – Declaration on the conduct of parties in the South China Sea (Bản hiệp ước của các thành viên tại Đông Nam Hải).

[Liu Zhenmin, phó bộ trưởng bộ ngoại giao]
“Có tiêu chuẫn trong hiệp ước này DOC.  Chúng tôi sẽ nộp để thành bản chính thức, chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục thi hành như dự định.”

Thể theo đài phát thanh ABC Radio Australia News, tổng thư ký của hội ASEAN cho rằng bản DOC là thỏa thuận của 11 quốc gia, cho nên nó đang tiến hành.

Ông còn nói rằng khó khăn là vì chính quyền trung quốc không xác nhận chính xác địa thế trên vùng biễn là gì.

Đông Nam Hải. là một đường di chuyển quốc tế chủ yếu, rằng có rất nhiều dầu và xăng.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-21/chinese-regime-says-yes-to-south-china-sea-guidelines.html