www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Các lãnh đạo trung quốc chào đón tổng thống Cameroon nhằm gia tăng mối quan hệ

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Các lãnh đạo trung quốc chào đón tổng thống Cameroon nhằm gia tăng mối quan hệ
Home > News > China
Chinese Leaders Welcome Cameroon President to Strengthen Ties
2011-07-22 10:2223

Tổng thống của Cameroon, Paul Biya, đang viếng thăm trung quốc nhằm đánh dấu kỹ niệm 40 năm quan hệ giữa 2 quốc gia.

Tổng thống Biya đến viếng trung quốc 3 ngày để gia tăng thương mại và đầu tư giữa 2 quốc gia tây phi châu nhiều dầu và trung quốc đói dầu.

Chế độ trung quốc được mời đến phi châu để đầu tu về nhiên liệu năng lượng để đáp ứng nhu cầu phát triển tại trung quốc, trung quốc đã ký công tra với Cameroon, trong đó bao gồm một dự án thám hiểm 62 triệu đô la.

Biya gặp một viên chứ trung quốc, Hu Jintao và Wen Jiabao.  cuộc viếng thăm chấm dứt vào thứ 7.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-07-22/chinese-leaders-welcome-cameroon-president-to-strengthen-ties.html