www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Minh tinh cho rằng cô bị bắt buộc phải làm gián điệp cho chế độ Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Minh tinh cho rằng cô bị bắt buộc phải làm gián điệp cho chế độ Trung Quốc
Home > News > China
Actress Says Forced to Spy for Chinese Regime
2011-08-03 11:12251

Minh tinh Trung Quốc Shao Xiaoshan gây bất ổn khi cô cho rằng cô bị chế độ Trung Quốc bắt phải làm gián điệp, vào chủ nhật, Shao bỏ trên mạng lưới của cô rằng “đã bị chế độ  Trung Quốc theo dõi từ 17 tuổi”.  Cô cho rằng chế độ bắt cô làm gián điệp bằng cách làm người tình với con của các chính trị ngoại giao tây phương tại Trung Quốc.

Lời của Shao đăng lên 2 mạng lưới của cô là Weibo và Tincent Weibo, 2 mạng lưới nỗi danh trên mạng Twitter, những câu này đã bị xoá trên Sina, sau đó những người ủng hộ Shao bỏ lên hàng ngàn lần.

Trong một câu của Shao, cô bị bắt phải “khống chế” con trai của Đại Sứ Pháp khi làm người tình với nhau vào 2007, Shao cho rằng chế độ Trung Quốc trả tiền cho công việc gián điệp của cô, nếu không tuân lệnh thì sẽ bị giết chết.

Shao, 31 tuổi, cho rằng khi cô nói ra công chúng có thể sẽ bị chế độ Trung Quốc giết, Shao còn kêu gọi chính quyền tây phương giúp cô.

Giới chống đối cho rằng lời của Shao lẫn lộn, một số cho rằng đây có thể là những trò giải trí, một số thương hại Shao, đại lý cho Shao xác nhận với NTD rằng Shao thực sự đã đăng các tin này trên mạng lưới, nhưng trong hiện tại không cho thêm tin tức.

Shao không ngạc nhiên, Shao nỗi tiếng từ khi cô đóng phim thay thế than cho minh tinh Zhang Ziyi trong phim The Banquet, đóng phim thay thân không có danh, vào đầu tháng 7, cô đóng quảng cáo tìm “chồng ngoại quốc” trên mạng lưới, thể theo lời trên mạng lưới của cô, an ninh cá nhân của cô đang bị hăm dọa tại Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-03/actress-says-forced-to-spy-for-chinese-regime.html