www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Foxconn sẽ thay thế phân nữa tỉ nhân viên bằng Rô Bô

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Foxconn sẽ thay thế phân nữa tỉ nhân viên bằng Rô Bô
Home > News > China
Foxconn to Replace Half a Million Employees with Robots
2011-08-03 11:0475

Hảng IT Foxconn tại Taiwan tuyên bố rằng sẽ thay thế 1 triệu nhân công bằng người máy rô bô trong 3 năm tới đây, hảng quyết định như thế sau khi một số nhân viên tự tử chết.

Foxconn là hảng sản xuất bộ phận của máy điện toán to nhất trên thế giới, hảng cung cấp cho Apple, Sony và Nokia.

Hiện tại 10,000 rô bô sơn, hàn, ráp gắn bộ phận cho Foxconn, vì sự tình xảy ra tại Shenzhen, hảng dự định sẽ gia tăng con số là 300,000 năm sau cho đến 1 triệu rô bô vào 2014.

 

Chúng tôi không liên lạc được phát ngôn viên của Foxconn.

Năm vừa qua, tổng cộng ít nhất 14 nhân viên tại Foxconn tự tử chết, đa số là tại thành phố Shenzhen miền Nam Trung Quốc, các chính trị gia cho rằng hoàn cảnh làm việc tại Foxconn rất nghèo nàn.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-03/foxconn-to-replace-half-a-million-employees-with-robots.html