www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người hoạt động chính trị trên mạng lưới bị tầm nã tại Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những người hoạt động chính trị trên mạng lưới bị tầm nã tại Trung Quốc
Home > News > China
Internet Activists Targeted in China
2011-08-04 11:0558

Wang Lihong là một người Trung Quốc bình thường, điều hành bình thường, sữa chữa và cho mướn lầu dưới, khi khi hồi hưu vào 2008, bà trả thành chính trị gia bảo vệ nhân quyền.  Wang tự mình điều tra những vụ bất công mà đã tìm trên mạng lưới, vì thế mà bị bàn tay sắt của chế độ Trung Quốc tầm nã.

56 tuổi, bị giam trong tù trung ương tại Bắc Kinh, bị kết tội “gây bất ỗn cho xã hội”.  Nếu bị tội thì sẽ bị tù 5 năm.

Bà Wang bị kết tội là vì tham gia xuống đường bên ngoài tòa tại thành phố Fuzhou vào tháng 4 năm ngoái.  Bà là một trong nhóm 30 người trên mạng lưới kháng nghị khi 3 người hoạt động mạng lưới blog bị bắt vì tôi vu khống, họ giúp một nạn nhân đàn bà áp lực chính quyền phải điều tra lại về vụ con của bà này bị chết.

Bà Wang là một chính trị gia mới, lên tiếng trên mạng lưới, chính trị gia loại này khiến chế độ Trung Quốc quan tâm, bất ỗn tại Trung Đông tạo một loại chính trị gia trên mạng lưới, sai khi nhiều chế độ cũ tại các vùng này sụp đỗ, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã ra một cuộc tầm nãy bất cứ ai kháng nghị bắt đầu từ tháng 3 năm nay.

Mặc dù Đảng Cộng Sản Trung Quốc theo dõi khống chế mạng lưới, đây là chiến dịch cấm tự do ngôn luận cuối cùng tại Trung Quốc, những người làm mạng lưới blog truyền tin rất nhanh so với sự kiểm soát.

Bà Wang báo cho thời báo Associated Press trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 10 năm ngoái, “Tôi nghĩ điều quan trọng là mỗi một người dân phải biết quyền lợi người dân của mình, không phục vụ bất cứ ai.”

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-08-04/internet-activists-targeted-in-china.html