www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Máy telescope mạnh nhất thế giới

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Máy telescope mạnh nhất thế giới
Home > News > South America
World's Most Powerful Telescope Up and Running
2011-10-05 01:4119

Giống như trong phim khoa học, một hệ thống antenna phóng đại ra vào một xa mạc, phóng đại các thiên hà xa xôi.

Nhưng trong dự án này, tại xa mạc Altacama Chile, là một thực tế.

Giá trị là 1 tỉ đô la và đã hơn 2 thập niên được thành lập, hệ thống antenna hình thành một máy telescope mạnh nhất thế giới, gọi là ALMA, sẽ bắt đầu hoạt động vào thứ 3.

Là một hệ thống antenna to lớn, quan sát thu thập tin tức về vũ trụ.

Khoa học gia hy vọng máy telescope này sẽ giúp cho họ hiểu về các ngôi sao và các tinh cầu xa xôi.

[Jose Alonso, hành tinh gia]
“Chúng tôi biết một số thiên hà tồn tại trong vũ trụ rất xa, nhưng chỉ thấy được qua loại sóng âm thanh đặc định.”

[Ana Hughes, hành tinh gia]
“Tôi nhìn thấy các cụm mây phân tử gần xung quanh, các đám mây này là nơi là các ngôi sao hình thành, các đám mây này hình thành với một loại ga rất lạnh, nghiên cứu tình huống vật thể trong các cụm mây này giúp chúng ta hiểu quá trình các ngôi sao hình thành.”

Trong hiện tại 23 trong 66 antenna có một di chuyển trên

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_southamerica/2011-10-05/world-s-most-powerful-telescope-up-and-running.html