www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Người tại Sweden kháng nghị vấn đề học viên Pháp Luân Công bị trục xuất khỏi Nam Hàn

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Người tại Sweden kháng nghị vấn đề học viên Pháp Luân Công bị trục xuất khỏi Nam Hàn
Home > News > Europe
Swedes Protest Against Deportation of Falun Gong Adherent in South Korea
2011-10-05 02:0128

Các học viên Pháp Luân Công tập trung bên ngoài Lãnh Sự Quán Nam Hàn tuần qua tại Stockholm, Sweden, họ kháng nghị với chính quyền không nên trục xuất ông Jin Jingze trở về Trung Quốc.

Jin là một viên Pháp Luân Công đã bị bắt từ 5 tháng 9, Jin là một trong nhiều học viên Pháp Luân Công vẫn còn đang chờ được giấy tỵ nạn tại Nam Hàn.

Malin Nordstrand trong Hội Pháp Luân Đại Pháp Sweden liên lạc xin một cuộc họp mặt với Đại Sứ Nam Hàn nhưng bị từ chối.

[Malin Nordstrand]
“Các học viên Pháp Luân Công bị Đảng Cộng Sản bức hại tại Trung Quốc một cách khắc nghiệt, nếu các học viên này bị trả về Trung Quốc lập tức họ sẽ bị tra tấn bị tù, có thể còn bị giết chết.”
Pháp Luân Công là mộn tu luyện thiền định căn cứ vào Chân-Thiện-Nhẫn, Pháp Luân Công đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.
Từ 2009 Nam Hàn trục xuất 10 học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc, không chấp thuận ân xá cho hơn 40 học viên, khoảng 100 học viên Pháp Luân Công đang sống tại Nam Hàn không có giấy tờ hợp pháp, có thể họ sẽ phải đối diện như ông Jin.

Những trường hợp này, chính quyền Nam Hàn chối bỏ 2 quyết nghị Quốc Tế về tình trạng của người tị nạn và tình trạng bị bức hại.

Luật sư của Ân Xá Quốc Tế tại Sweden, Madelaine Seidlitz cho rằng học viên Pháp Luân Công xứng đáng được trình trạng tị nạn.

[Madelaine Seidlitz]
“Chúng tôi biết là học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại tại Trung Quốc, đáng tiếc, chúng tôi không biết phải làm sao, hiện tại Ân Xá quốc tế đang điều tra những trường hợp này.”

Xiu Lan đã bị tù 2 lần bị tra tấn trong tù vì đã học Pháp Luân Công, cô may mắn được tị nạn qua diện Hội Đồng Quốc Tế tại Sweden.  Cô cho rằng trả các học viên Pháp Luân Công về Trung Quốc là gửi họ xuống địa ngục.

[Xiu Lan He, tỵ nạn]
“Tôi không trở về Trung Quốc đươc, vì gia đình tôi tìm một số bạn mà biết nhân viên tại phòng 610, cảnh sát bảo rằng, nếu tôi về Trung  Quốc, vừa xuống máy bay là sẽ bị bỏ tù.”

Tương lai của ông Jin Jingzge và 100 học viên Pháp Luân Công khác tại Nam Hàn chưa được xác định.

Tin tức NTD, Stockholm, Sweden

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_europe/2011-10-05/swedes-protest-against-deportation-of-falun-gong-adherent-in-south-korea.html