www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc: Quốc hội đang bầu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chiến tranh thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc: Quốc hội đang bầu
Home > News > China
US–China Trade War? Senate Vote on Currency Bill
2011-10-04 22:0665

Ngày thứ hai, Thượng Viện Quốc Hội Hoa Kỳ bầu tỉ lệ 79 và 19 tiếp tục bàn thảo về Quyết Nghị Trao Đổi Tiền Lệ, quyết nghị này cho phép chính quyền Hoa Kỳ đánh thuế các sản phẩm xuất cảng từ các quốc gia mà tiền lệ thấp, nhiều nhất là Trung Quốc.

Ước đoán là chế độ Trung Quốc giữ Renminbi đến 40%, rất có lợi cho xuất cảng ở Trung Quốc, tuy nhiên lập pháp Hoa Kỳ cho rằng đây là cho phép các hảng sản xuất tại Trung Quốc được lợi ích trên thị trường hải ngoại.
[Nghị viên Lindsey Graham, đảng Cộng Hòa, tiểu bang South Carolina]
“Nếu các hảng tại Trung Quốc làm tốt thì tự nhiên họ thắng trong thị trường, chỉ có là cách điều hành thương mại, nếu chính quyền can thiệp mang lợi ích cho các hảng tại Trung Quốc thì đây không phải là thắng trong thị trường.”
Chế độ Trung Quốc nhanh chống phản ứng, tuyên bố rằng Hoa Kỳ vi phạm Luật Lệ Thương Mại Quốc Tế và hại tình ban giao giữa hai quốc gia.

“Quyết nghị này, “quân bình tiền lệ” là một cái cớ để gia tăng con số trao đổi, đây là một biện pháp bảo vệ.”

Tuy nhiên nạn thất nghiệp tại Hoa Kỳ là đến 9% rồi, lập pháp Hoa Kỳ muốn giải quyết vấn đề thương mại bất công.

[Nghị viên Chuck Schumer, đảng dân chủ, Nửu Ước]
“Họ ủng hộ luật lệ tự do thương mại khi họ được lợi ích và phản đối khi họ không được lợi ít, bao  nhiêu năm rồi, Hoa Kỳ không quan tâm, không phản ứng, trên diện rộng để ngăn chận Trung Quốc thương mại một cách bất công.”

Cho nên giữa 2 quốc gia to nhất thế giới một chiến tranh thương mại đang diễn ra?  Nhà băng trung ương của Trung Quốc cho rằng họ và chế độ Trung Quốc đang nôn nóng về quyết nghị này là hiễn nhiên rồi.

Tuy nhiên quyết nghị này cũng khó mà qua được Hạ Nghị Viên - Đảng Cộng Hòa đồng ý, có thể tổng thống Obama bác bỏ.

http://english.ntdtv.com/ntdtven/news_china/2011-10-04/us-china-trade-war-senate-vote-on-currency-bill.html