www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân tham gia buổi lễ sau nguồn tin là Giang đã chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Cựu chủ tịch Giang Trạch Dân tham gia buổi lễ sau nguồn tin là Giang đã chết
Home > News > China
Former Chinese Regime Leader Jiang Zemin Attends Ceremony after Death Rumors
2011-10-10 11:5374

Trong buổi lễ kỹ niệm 100 lần Khởi Nghĩa Xinhai vào chủ nhật, cựu chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân có mặt tại Hội Trường Nhân Dân tại Bắc Kinh, đây là kết thúc nguồn tin Giang đã chết.  Nguồn tin Giang Trạch Dân chết đã truyền rộng khi Giang không tham gia kỹ niệm 90 năm của Đảng Cộng sản vào tháng 7.  Mặc dù bị kiểm soát nhưng nguồn tin truyền rộng ra khắp nơi tại Hồng Kông, Giang cầm quyền sau cuộc Thảm Sát Sinh Viên tại Thiên An Môn 1989.  Giang sau khi cai trị Trung Quốc, Giang chỉ chú trọng phát triển kinh tế tại thành thị nhưng bỏ quên các vùng địa phương và dân nghèo.  Vào 1999 Giang chỉ định cuộc bức hại Pháp Luân Công dã man, cuộc bức hại này vẫn còn diễn ra đến hôm nay.  Sau khi hồi hưu Giand vẫn còn cầm quyền ở phía sau.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-10/former-chinese-regime-leader-jiang-zemin-attends-ceremony-after-death-rumors.html