www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tổng thống Taiwan Ma nói về lực lượng quân sự hùng mạnh vào ngày kỹ niệm 10 tháng 10

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tổng thống Taiwan Ma nói về lực lượng quân sự hùng mạnh vào ngày kỹ niệm 10 tháng 10
Home > News > China
Taiwan President Ma Speaks of Strong Military on October 10th Anniversary
2011-10-11 11:0924

10 tháng 10 là kỹ niệm 100 năm Khởi Nghĩa Xinhai sau đời nhà Minh và bắt đầu Cộng Hòa Trung Quốc, sau khi thất bại chiến tranh quốc nội với lực lượng cộng sản vào 1949, chính quyền Dân Tộc tha hương đến Taiwan, cầm quyền Taiwan và các hòn đảo xung quanh với danh nghĩa là Cộng Hòa Trung Quốc.

Vào thứ 2, Taiwan tổ chức ngày kỹ niệm là ngày quốc gia.

Tổng thống Ma Ying-jeous diễn văn về lịch sử bóp méo của Chế Độ Cộng Sản Trung Quốc.

[Ma Ying-jeous, Tổng Thống, Cộng Hòa Trung Quốc (Taiwan)
“Tưởng nhới ngày kỹ niệm Khởi Nghĩa Xinhai, chính là chúng ta không xóa đi một phần nào của lịch sử, những phải mang lại những phần chân chính của lịch sự, phải đối diện với Cộng Hòa Trung Quốc, sự hiện diện của Cộng Hòa Trung Quốc không phải là quá khứ, mà là hiện tại.”

Ông Ma, nhiều người cho rằng ông rất thân mật với chế độ Trung Quốc, khuyên người dân chú trọng sự đe dọa của quân lực của Trung Hoa Đại Lục đối với Taiwan.

[Ma Ying-jeou, Tổng Thống, Cộng Hòa Trung Quốc (Taiwan)]
“Chỉ có một lực lượng bảo vệ hùng mạnh thì mới có thể bảo vệ an ninh cho Taiwan, giúp người dân chúng ta phát triển.  Trong hơn 3 năm qua, chúng ta nổ lực trao dồi kỹ năng quân sự và vũ khí.  Chúng ta còn mua thêm một số vũ khí.  Vào thập niên kế tiếp, chúng tôi sẽ tiếp tục gia tăng khả năng lực lượng phòng thủ và phát triển lực lượng chiến đấu.  Chúng tôi phải làm những điều này để bảo hộ chính quyền Cộng Hòa Trung Quốc và duy trì an ninh tại Taiwan Strait.”

Vào 9 tháng 10, lễ kỹ niệm tại Sãnh Đường Nhân Dân, Hu Jintao lập lại cho rằng Taiwan là một phần của Trung Quốc và lập lại lời của người sáng lập Cộng Hòa Trung Quốc Sun Yat-sen, cho rằng Taiwan phải thống nhất với Trung Quốc dưới quyền cai trị của Đảng Cộng Sản, tuy thế cháu gái của Sun Yat-sen cho rằng Đảng Cộng Sản Trung Quốc bóp méo kế thừa của ông nội của bà.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-11/taiwan-president-ma-speaks-of-strong-military-on-october-10th-anniversary.html