www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Một bà lão kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công bị tấn công

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Một bà lão kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công bị tấn công
Home > News > China
Elderly Woman Protesting Persecution of Falun Gong is Attacked
2011-10-11 11:0417

 

Bà Lin, 72 tuổi, hòa bình kháng nghị từ Thái Lan tay bị thương.  2 người đàn ông vô danh đến dùng cây sắt đánh bà vào thứ sau vừa qua, cuộc tấn công xảy ra ở trước Lãnh Sự Quán Trung Quốc tại Bangkok, từ  2005 bà Lin đã ngồi thiền để kháng nghị chế độ trung quốc bức hại Pháp Luân Công.

[Bà Lin, học viên Pháp Luân Công]
“Vào 9 giờ sáng, một người đàn ông lấy một cây sắt đánh tôi trong khi tôi ngồi thiền, tôi mở mắt ra nhưng hắn vẫn tiếp tục đánh tôi, sau đó còn đá vào bụng tôi 3 lần.”

Bà Lin, đến từ Trung Quốc, cho rằng người đàn ông đánh bà đến gjựt biểu ngữ của tôi và chạy mất, các biểu ngữ này có chữ như là CHÂN-THIỆN-NHẪN tốt, đây là nguyên lý giảng dạy của Pháp Luân Công, bà nói rằng bà kháng nghị là để vạch trần tội ác của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, chúng đã bức hại các học viên Pháp Luân Công từ 1999.

[Bà Lin, học viên Pháp Luân Công]
Bà Lin cho rằng bà không người đánh bà, nhưng nghĩ rằng đây là có liên hệ với Lãnh Sự Quán Trung Quốc, bà cho rằng người đàn ông đó đến giựt biểu ngữ của bà vài tuần trước đó, lúc mà hắn đánh bà vào thứ 6 hắn ra lệnh là bà không được treo biểu ngữ này lên nữa trong tương lai.

[Bà Lin, học viên Pháp Luân Công]
“Ai âm mưu ở đằng sau, chúng ta có thể đoán, ai trên thế giới này chống đối “CHÂN THIỆN NHẪN”, quả thật là rõ ràng.”

Sau khi bị đánh vào ngày thứ 6, bà Lin báo cho cảnh sát Thái Lan, họ đang điều tra.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-11/elderly-woman-protesting-persecution-of-falun-gong-is-attacked.html