www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Hảng Walmart tại Trung Quốc bị phạt rất to vì dán hiệu giả trên thịt heo

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Hảng Walmart tại Trung Quốc bị phạt rất to vì dán hiệu giả trên thịt heo
Home > News > China
Chinese Wal-Mart Slapped with Big Fine for Mislabeling Pork as Organic
2011-10-11 10:5512

Walmart đã bị phạt và phải tạm thời đóng cửa một số tiệm tại Trung Quốc, các viên chức y tế tại Chongqing ra lệnh đóng cửa một số tiệm mà đã bán thịt heo giả với dấu hiệu là heo nuôi tự nhiên.

Dán dấu giả là một trong những tình huống giả dối về thức ăn khiến cho công chúng Trung Quốc tức giận và không còn tin tưởng chính quyền nữa, vì chính quyền không kiểm soát thức ăn chi thị trường, những vụ thức ăn giả như là bỏ chất hóa học vào sửa trẻ em, bỏ giấy vào bánh bao thịt, bỏ thịt thối và những chất giả vào thức ăn, v..v.

Walmart tại Trung Quốc bị phạt $421,000 đô la và bị đóng cửa, đây là quyết định cương quyết của chế độ Trung Quốc về vấn đề an ninh cho thức ăn.

Xinhua, truyền thông quốc gia, báo cáo rằng các tiệm Walmart tại Trung Quốc và 2 hảng liên hệ với WalMart tại Chongquing đã bị thưa vì đã bán 14 tấn thịt heo mà dấu đóng là giả.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-11/chinese-wal-mart-slapped-with-big-fine-for-mislabeling-pork-as-organic.html