www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chủ tịch của hảng WalMart tại Trung Quốc từ chức sau khi dư luận về thịt heo dán hiệu giả

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chủ tịch của hảng WalMart tại Trung Quốc từ chức sau khi dư luận về thịt heo dán hiệu giả
Home > News > China
President of Wal-Mart China Resigns After Pork Scandal
2011-10-18 09:1786

Chủ tịch của hảng WalMart tại Trung Quốc, Ed Chan, từ chức vì dư luận về thịt heo dán hiệu giả, hảng bị đống cửa và bị phạt gần ½ triệu, WalMart tuyên bố rằng Chan từ chức vì lý do cá nhân, phát ngôn viên cho WalMart chối rằng Chan từ chức vì vụ thịt heo vừa mới đây tại Chongqing, công chúng phản ứng sau đó làm thanh danh của WalMart bị bôi nhọa, khiến không tin tưởng chế độ Trung Quốc không đủ khả năng kiểm soát an toàn cho thức ăn, WalMart đang bị điều tra, tạm thời Scott Price thay thế Chan.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2011-10-18/president-of-wal-mart-china-resigns-after-pork-scandal.html