www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chuyên gia về nợ:  Số nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc là “nghiêm trọng”

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chuyên gia về nợ:  Số nợ của chính quyền địa phương Trung Quốc là “nghiêm trọng”
Chinese Local Government Debt “Serious:” Local Debt Expert

Trong khi nạn tài chính đang xảy ra ở Tây Phương vì thị trường địa ốc Hoa Kỳ, nhiều chuyên gia tin rằng số nợ mà chính quyền địa phương Trung Quốc thiếu sẽ tại khủng hoảng về tài chính tương lại cho Trung Quốc, kinh tế lớn thứ nhìn trên toàn cầu.
Phòng kiểm tra Trung Quốc khám phá hơn $80 tỉ số nợ mà chính quyền địa phương thiếu, tuy nhiên cái nạn có thể còn tệ hơn theo thống kê.

[Yang Zhengdu, chủ tịch hội xã hội khoa học Guangdong]
“Một số nhiều đô thị, số nợ còn tệ hơn nữa, khi kiểm tra một số là phỏng đoán, nếu tiếp tục thì tình hình càng tệ hơn nữa.”

Trong khi tiền lương cho chính phủ địa phương thì bình thường, nhưng chi phí xài gia tăng, Yang cho rằng tiền nợ này dần dần sẽ gây rắc rối.
[Yang Zhengdu]
“Lợi tức của chính quyền địa phương từ thuế đất bi giảm rất nhiều, nhưng tiền lương của chính phủ địa phương gia tăng, bị nhiều nợ như thế, cuối cùng người dân phải chịu.”

Yang cho rằng chính quyền địa phương dùng đủ mọi cách để chuyển nợ để lấy lời.  Đây là cách mà phải mượn thêm tiền.

[Yang Zhengdu]
“Có nhiều dụng cụ cách thức để làm cho tài liệu không xấu, nhưng những phương thức này sẽ tạo ra cái nạn, lúc đầu thì không thiếu nơi, nhưng bây giờ thì dùng đất và địa ốc để mượn nợ, cho nên nợ loại này là nguy hiểm.”

Các kinh tế gia ước lượng rằng hơn $300 tỉ là một số nợ xấu nằm trong số nợ do chính quyền tạo ra là hơn $0.5 tỉ tỉ đô la.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_business/2012-01-06/chinese-local-government-debt-serious-local-debt-expertc.html#video_section