www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Khám phá 5 tỉ đô la tiền bất hợp pháp do các viên chức Trung Quốc tịch thu tham nhủng

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Khám phá 5 tỉ đô la tiền bất hợp pháp do các viên chức Trung Quốc tịch thu tham nhủng
$5 Billion Illegal Funds Set up by Chinese Officials Uncovered
Created: Jan 19 201272

Vào thứ 3, một cực viên chức Trung Quốc khai rằng nhiều văn phòng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc và các văn phòng chính phủ đã bí mật lấy tiền của công chúng một cách bất hợp pháp.  Sự tiết lộ này, sau đó một cuộc tầm nã về tham nhủng bắt đầu vào 2009.


Báo quốc gia China Daily báo rằng Wu Yuliang, phó chủ tịch phòng điều tra cảnh cáo trung ương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc, cho rằng 4 tỉ đô la được tìm ra, hơn 10 ngàn nhân viên đã bị trừng phạt.
Các viên chức địa phương của Đảng Cộng Sản Trung Quốc đã dùng tiền này để hối lộ và lấy tiền công chúng, đến nay, hơn 61 ngàn tiền bất hợp phát đã lấy lại được trong vòng 3 năm.


Chiến dịch chống tham nhủng cũng không làm cho các viên chức Trung Quốc lấy tiền bất hợp pháp để hối lộ và làm những điều bất hợp pháp khác.


Wall Street Journal báo cáo rằng vào tháng 8 năm ngoái hơn 3000 một số tiền đã được phát hiện, tổng cộng là 4.16 đến 5.01 tỉ đô la.


Những người chống đối cho rằng tham nhủng rất nhiều không như các viên chức Trung Quốc không tiết lộ.


Wall Street Journal báo cáo một người dùng Weibo cho rằng “Không một chính quyền nào là không tham nhủng, không một nhân viên tài chính nào là hoàn toàn chân thật.”


Báo cáo báo rằng một người Weibo nữa nói rằng số tiền bị mất vẫn có những số chưa tìm ra.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-01-19/-5-billion-illegal-funds-set-up-by-chinese-officials-uncovered.html#video_section