www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Chế độ Trung Quốc cấm không cho du khách đến viếng Tây Tạng 5 năm qua

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Chế độ Trung Quốc cấm không cho du khách đến viếng Tây Tạng 5 năm qua
Chinese Regime Closes Tibet to Foreign Travelers for 5th Year
Created: Jan 20 2012

Vào thứ 5, các hảng du lịch tại Lhasa, Tây Tạng, cho rằng Phòng Du Lịch Trung Quốc đến Lhasa thông báo cho các du khách ngoại quốc rằng không được viếng thăm Tây Tẩng giữa 20 tháng 2 cho đến 30 tháng 3.

Đây là năm thứ 5 chế độ Trung Quốc không cho du khách viếng thăm Tây Tạng.
Báo AP cho rằng, Yu Zhi, nhân viên phòng du lịch tại Lhasa cho rằng “Chúng tôi không nhận thông báo nào, nhưng cũng như bị cấm, không ai cho chúng tôi biết nguyên nhân là gì.”


Cấm không cho du khách đến Tây Tạng vào những ngày Tết và ngày 14 tháng 3 là ngày kỹ niệm cuộc kháng nghị vào 2008 mà Tây Tạng chống chế độ Trung Quốc.

[Kate Saunders, vận động giao thông quốc tế cho Tây Tạng]
“Từ tháng 3 2008, các vùng tại Tây Tạng bị tầm nã, cho nên giữa tháng 2 và tháng 3 sắp tới là không ổn đối với chính quyền Trung Quốc.”


Chủ tịch hội giải phóng Tây Tạng cho rằng cấm không cho đến Tây Tạng là “không hài hòa”.


[Stepanie Bridgen, chủ tịch hội giải phóng Tây Tạng]
“Tôi nghĩ tình hình bên trong Tây Tạng rất khẩn trương, tự sát bắt đầu 2011 và tiếp tục cho đến tuần này chứng tõ là tình hình bên trong Tây Tạng rất khẩn trương.”


[Stephanie Brigden]
“Cộng đồng quốc tế phải bắt đầu giúp người Tây Tạng và phải cho chế độ Trung Quốc biết rằng họ rất quan tâm về tình hình nhân quyền bên trong Tây Tạng và muốn tình hình phải thay đổi.”


Chế độ Trung Quốc cấm du khách năm nay là chiến thuật kiểm soát không cho người dân Tây Tạng kháng nghị.


http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-01-20/chinese-regime-closes-tibet-to-foreign-travelers-for-5th-year.html#video_section