www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
 “Red pad” khiến cho các viên chức Đảng Cộng Sản bị chỉ trích

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

 “Red pad” khiến cho các viên chức Đảng Cộng Sản bị chỉ trích
"Red Pad" Tablet for Chinese Communist Party Officials Ridiculed
Created: Jan 20 2012115

Red Pad giống như iPad làm phận sự của các viên chức Cộng Sản, liên lạc trên mạng lới và giao thông với Đảng Cộng Sản Trung Quốc, rất đắt, 9999 đồng yuan, hơn 1,500 đô la, Red Pad giá cao hơn gắp đôi iPad.


Số tiền qua đắt khiến những người chống đối quan tâm, nhiều người tin rằng các viên chức Cộng Sản lạm dụng tiền công chúng để làm những chương trình và mua vật dụng đắt giá.


Theo bài đăng về Red Pad, một người chống đối viết rằng “Họ chỉ mua vật đắt tiền không cần thiết, nước chúng ta quả thật quá giàu.”

Một nhà văn tại Bắc Kinh, ông Li cũng thắc mắc là Red Pad có cần cho các viên chức sử dụng để làm việc không.

[Ông Li]
“Trước hết, muốn làm một dụng cụ cho các lãnh đạo của Đảng, tôi nghĩ chỉ có xảy ra tại Trung Quốc, hơn nữa có hằng trăm hằng trăm người trên mạng lưới, nếu các viên chức thực sự lo cho công chúng, họ chỉ muốn biết người dân nghĩ gì thì quá dễ họ không cần phải mua dụng cụ đắt tiền như thế.”
Red Pad được chú ý quá nhiều, hảng Red Technology có thể không có khách hàng như là các viên chức của Đảng Cộng Sản, muốn dùng để kiểm soát ai chống đối.


http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/science_technology/2012-01-20/-red-pad-tablet-for-chinese-communist-party-officials-ridiculed.html#video_section