www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nghị viên Canada chỉ trích thành tích nhân quyền của Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nghị viên Canada chỉ trích thành tích nhân quyền của Trung Quốc
Canadian FM Criticizes China's Human Rights Record
Created: Jan 25

Nghị viên Canada John Baird chỉ trích chế độ Trung Quốc đối xử bất công đối với các nhóm tôn giáo khi ông phát biểu ý kiến vào thứ 2.  Ông cho rằng Trung Quốc vi phạm tự do tôn giáo. “Tại Trung Quốc, chúng tôi nhìn thấy các mục sư thiên chúa giáo, cơ đốc giáo, những vị mà đang tôn sùng tôn giáo ngoài phạm vi chính quyền Trung Quốc, họ đang bị tầm nã, giam giữ và bị tù đày, chúng tôi nhìn thấy có cả học viên Pháp Luân Công, các nhà sư Tây Tạng và Hồi giáo Uyghur.  Những hành động này là phản lại với nguyên lý và giá trị đạo đức của chúng ta.”  Baird phát biểu ý kiến trước khi chủ tịch Stephen Harper dự định đến Trung Quốc trong vòng 2 tuần tới.  Chế độ Trung Quốc vừa ra một chiến dịch tầm nã bất cứ ai chống đối sắp tới đây và trong ngày thay đổi chũ tịch cuối năm nay.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-01-25/canadian-fm-criticizes-china-s-human-rights-record.html#video_section