www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Thương gia Wu Ying bị lên án tử hình tạo chú ý

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Thương gia Wu Ying bị lên án tử hình tạo chú ý
Death Penalty for Businesswoman Wu Ying Triggers Public Uproar
Created: Feb 10 2012

Wu Ying thương gia bị lên ác tử hình tại tỉnh Zhejiang tạo chú ý.

Vào 18 tháng 1 2012, Tòa Án Tối Cao tại Zhejiang xử bà Wu Ying án tử hình vì gây quỹ bất hợp pháp.  Trong vòng 2 tuần qua đã gây phản ứng chính trị và pháp lý.  Nhiều người cho rằng bà bị phạt quá nặng, bà ám chỉ các viên chức chính quyền Trung Quốc vay nặng bóp tiền ngưoơi ta.

Quan tòa tuyên bố vào ngày thứ ba rằng bà Wu Ying bị hình phạt bị gây quỹ bất hợp pháp, ông viết rằng “Bà Wu Ying báo cáo ám chỉ các viên chức chính quyền phạm tội.”

[shen Xiaoming, tòa tối cao Zhejiang]
“Báo cáo của Wu Ying ám chỉ các viên chức làm việc bất hợp pháp.”

Nhưng luật sư Ti Tiantian tài Shanghai cho rằng Wu Ying không phạm luật pháp là vì gây quỹ không có gì là bất hợp pháp, hơn nữa xử tử là quá nặng.

[Li Tiantian, luật sư]
“Đây là ngược lại với luật tội phạm, không thể dùng tội xử tử dùng cho tội nhẹ, công chúng thấy rằng đây là có vấn đề, là vì vài viên chức chính quyền đã bị xử tử về tội hối lộ số tiền hơn 10 triệu hay hằng trăm triệu đồng yuan.”

Chuyện này đã gây xáo trộn trong xã hội.

Giới trí thức từ đại học và các luật sư nỗi tiếng đã viết thư thỉnh nguyện lên tòa tối cao xin tội cho bà Wu Ying.

Mạng lưới báo cáo về vụ Wu Ying cập nhật hằng ngày.

Các chính trị gia đang bàn về vấn đề công bằng xã hội, tài chính tư bản độc quyền, cải cách hình phạt xử tử.

Tie Liu, nhà văn, viết rằng nếu Wu Ying mà mượn hơn 100 triệu đồng đô thì bà phải hối lộ vài triệu đồng để hối lộ chính quyền, Liu còn thắc mắc rằng tại sao chính quyền địa phương muốn xử tử bà Wu, có thể là chính họ đang dấu cái tội của họ.

Đây là một án xử tử khiến công chúng chú ý trên diện rộng, đã tạo ra một tiền lệ mới.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-10/death-penalty-for-businesswoman-wu-ying-triggers-public-uproar.html#video_section