www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Ân xá quốc tế: Học viên Pháp Luân Công bị giam và gần chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

 Ân xá quốc tế: Học viên Pháp Luân Công bị giam và gần chết
Amnesty International: Detained Falun Gong Adherent Near Death
Created: Feb 10 2012

Nhân viên an niên của chế độ Trung Quốc bắt giam Zhou Xiangyang vào 2003 vì tin tưởng Pháp Luân Công, Zhou bị giam trong tù Gangbei tại Tianjin gần Bắc Kinh trong xuốt 6 năm qua, sau đó được thả ra vì sức khỏe.  Nhưng vào tháng 5 vừa qua không nguyên cớ đã bị bắt trở lại vì đã công khai nói về Pháp Luân Công, một lần nữa bị bắt vào tù Gaingbei.

Ân xá quốc tế đến viếng thân nhân của Zhou, từ khi Zhou bị bắt họ chỉ được thăm 2 lần, Zhou cho rằng đã bị hành hạ rất thường xuyên, Ân Xá quốc tế đã ra một yêu cầu khẩn trương rằng mọị người viết thu vào tù kêu gọi họ không được vi phạm nhân quyền.    

Hiện tại, gia đình Zhou sợ rằng zhou gần chết rồi vì bị tra tấn và không ăn trong vài tháng qua.

Vợ của Zhou, Li Shanshan, hiện tại cũng đang bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện tâm linh, Li đã bị bỏ tù 2 năm trong tù lao động cải tạo sau khi bị bắt vì đi phát tài liệu về chồng của cô, cũng như NTD báo cáo trước đây, hằng ngàn hằng ngàn người dân tại Hebei đã ký thỉnh nguyện này.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-10/amnesty-international-detained-falun-gong-adherent-near-death.html#video_section