www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Những người chống đối thỉnh nguyện Xi Jinping tại Nhà Trắng Hoa Kỳ White House

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Những người chống đối thỉnh nguyện Xi Jinping tại Nhà Trắng Hoa Kỳ White House
Activists Protest China's Xi Jinping at White House
Created: Feb 14 201273

 

Vào ngày thứ ba, trong ngày đầu viếng Hoa Kỳ, những người đến bên ngoài Nhà Trắng thỉnh nguyện Xi Jinping, phó tổng thống Trung Quốc.  Các nhóm người thỉnh nguyện trong đó có nhóm tự do Tây Tạng, Dân Chủ cho Taiwan, và học viên Pháp Luân Công.

Xi rất bận rộn trong các buổi họp tại phòng tổng thống, Pentagon, và Naval Observatory.  Trong ngày đó, Xi và phái đoàn họp với các lãnh đạo Hoa Kỳ, chính cá nhân phó tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp đón Xi.

Sau đây chúng tôi trực tiếp trò chuyện với Ben Hedges tại Washington DC, Ben cho chúng tôi biết về tiến trình của Xi, và những vấn đề có liên hệ với cuộc viếng thăm của Xi, và chi tiết về những người đến thỉnh nguyện.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-14/activists-protest-chinas-xi-jinping-at-white-house.html#video_section