www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Tại sao Xi Jinping không bao giờ nói về cha của ông

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Tại sao Xi Jinping không bao giờ nói về cha của ông
Why Xi Jinping Never Talks About His Father
Created: Feb 14 201246

 

Xi Jinping được xem là “hoàng tử”, tức là Xi là con trai của một trong các lãnh đạo cách mạng cộng sản Trung Quốc, hiện tại vì là loại “hoàng tử” cho nên nói đến cha là vấn đề đụng chạm.

Xi Jinping chưa từng trò chuyện với ba mình trên công chúng, cho nên ai là ba của Xi?  Sau 1949 ông ta là phó thủ tướng.

Tuy nhiên vào năm 1962 cha của Xi không được Mao trọng dụng nên đã bị giam đơn độc 16 năm trong tù.  Sau khi được thả ra ông đã tham gia chính trị.

Cha của Xi qua 5 thập niên trong tù hiện tại Xi Jinping xứng đàng là lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-14/why-xi-jinping-never-talks-about-his-father.html#video_section