www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Wang Lijun ở đâu

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Wang Lijun ở đâu?
Where is Wang Lijun?
Created: 2012-02-16:10.18543

Từ khi cựu cảnh sát trưởng Wang Lijun tạo dư luận khi đến lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Chengdu 10 ngày qua, ai cũng muốn biết Wang ở đâu.  Các chuyên gia chính trị Trung Quốc nhận thấy trường hợp của Wang là dấu hiệu gây bất ổn chính trị cho lãnh đạo của Wang, Bo Xilai, Tổng Thư Ký Đảng Cộng Sản tại Chongqung, có thể sẽ là yếu tố gây cạnh tranh cho Đảng Cộng Sản.  Vợ và anh của Wang cho biết là Bắc Kinh đang tìm Wang, nếu may mắc thể theo mạng lưới Boxum.com báo cáo vào thứ tư là phòng An Ninh Công Cộng Trung Quốc cho biết là họ không biết Wang Lijun đang ở đâu.  Khi
Than nhân của Wang đến Bộ An Ninh Quốc Gia của chế độ Trung Quốc, họ nói rằng không có tin tức về Wang.  Tin tức chính thức về Wang vào ngày 9 tháng 2, khi truyền thông Xinhua xác nhận là Wang có đến lãnh sự quán Hoa Kỳ và hiện tại đang bị điều tra.  Truyền thông Trung Quốc đăng là Wang đã được Phó Bộ Trưởng An Ninh Quốc gia mang về Bắc Kinh.  Các nguồn tin khác cho rằng hội đồng chống tham nhủng đang giữ Wang.

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-16/where-is-wang-lijun-.html#video_section