www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Nạn hạn hán gây thiệt hại cho miền tây nam Trung Quốc

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Nạn hạn hán gây thiệt hại cho miền tây nam Trung Quốc
Lingering Drought Causes Crop Losses in Southwest China
Created: 2012-02-17:11.2632

 

Nạn hạn hán kéo dài gây thiệt hại rất nhiều tại Yunnan và Sichchuan tây nam Trung Quốc.

Thì thiếu mưa tại vùng năm từ mùa đông, một số địa phương bị thiếu nước.

Tại làng Matian, Baoshan tỉnh Yunnan, nông dân bận rộn gặt hái mía trước khi hạn hán hại mùa, trong làng hơn 300 nhà trồng mía, nhưng từ tháng 10 năm vừa qua mía rất èo uột.

[Lu Hongguang, nông dân địa phương]
“Năm vừa qua, tôi bán được 35 ngàn yuan (khoảng 5,556 đồng đô) nhưng năm nay chắc là sẽ bán được 12 ngàn thôi (khoảng 1,905 đồng đô).

80% ruộng lúa tại tỉnh Zhaoya, Sichuan đang bị thiếu nước, các nông dân đang dùng phương cách “ướp hột khô”

[Ruan Lvsheng]
“Có thể để dàng được nước.  Ướp hột khô, khoảng 30 mét vuông nước là đủ để trồng 0.067 hecta.  Nếu tưới nhiều nước lần đầu thì sau đó không cần tưới nhiều nữa.”

Thứ bảy vừa qua, vì hạn hán không trồng mía được khoảng 100 dậm vuông tại Baoshan, , ước lượng toàn bộ thành phố sẽ bị thiệt hại khoàng 270 ngàn tấn mía.

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-17/lingering-drought-causes-crop-losses-in-southwest-china.html#video_section