www.ntdtv.com , www.tintucntdtv.com
Kêu gọi thả học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn gần chết

Nếu computer của quý vị chậm xin chờ .... Trở về Trang nhà >>>>

 

Kêu gọi thả học viên Pháp Luân Công đang bị tra tấn gần chết
Group Urges Release of Falun Gong Practitioner Near Death
Created: 2012-02-17:21.49101

 

Sau đây là cập nhật về học viên Pháp Luân gần chết, trung tâm tin tức Pháp Luân Công  kêu gọi Zhou Xiangyang thả học viên Pháp Luân Công này ra.

Zhou đã bị giam tại Tianjin, cách Bắc Kinh 2 tiếng đồng hồ, vì tập luyện Pháp Luân Công.  Pháp Luân Công là một tu luyện tâm linh đã bị Đảng Cộng Sản Trung Quốc bức hại từ 1999.

Chúng tôi đã báo cáo về Zhou nhiều lần là vì 3000 người dân tại đây đáng ký giấy kháng nghị lên chính quyền Trung Quốc để thả Zhou ra.

Tuần qua, Ân Xá quốc tế cũng đã kêu gọi chính quyền Trung Quốc thả Zhou ra, báo cáo rằng than nhân của Zhou vào thăm trong tù và cho biết là Zhou đang bị tra tấn.

Chúng tôi phỏng vấn ông Levi Browde, chủ tịch trung tâm tin tức Pháp Luân Đại Pháp, ông cho rằng trường hợp nạn nhân như Zhou càng ngày càng gia tăng, người dân Trung Quốc phải đứng lên kêu gọi chính quyền phải chấm dứt bức hại học viên Pháp Luân Công.

Ông Browde còn nói rằng trung tâm Pháp Luân Đại Pháp sau khi nhiều dân làng tại Trung Quốc can đảm ký tên kêu gọi thản Zhou, chúng tôi hy vọng những người tốt trên toàn thế giới lên tiếng giúp để cứu sống Zhou.”

 

 

http://english.ntdtv.com/ntdtv_en/news_china/2012-02-17/group-urges-release-of-falun-gong-practitioner-near-death.html#video_section